Turnir Buracco

Ob priliki praznika Svetega Bartolomeja na Opčinah, Volop organizira turnir Buracco, ki bo 17. avgusta ob 15. uri v prostorih Sklada Mitja Čuk. Za prijave je potrebno poklicati na telefonsko številko 3355471795. Nagrajevanje bo 24. avgusta ob 18. uri v bližini cervkve.

Torneo Buraccovia di Prosecco 12 - 34151 Trieste

 tel. 340 1445083-3355471795

www.volop.it  volop@volop.it

 

IN OCCASIONE DELLA FESTA DI S.BARTOLOMEO A OPICINA

 

GIOVRDI’ 17 AGOSTO ALLE ORE 15,00 NELLA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE MITJA CUK

 

SI SVOLGERA’ IL TORNEO DI BURRACO, PER ISCRIVERSI :

 

TELEFONARE AL 3355471795 ENTRO LE ORE 18 DI

 

MERCOLEDI 16 AGOSTO